Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Schůze staršovstva bude ve středu 1. 7. 2020 od 18.00 v Silůvkách v kostele za aktuálních protinákazových opatření.

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Bohoslužby v červnu

 • 7. 6. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, káže Martina Kadlecová
 • 12. 6. 2020 Noc kostelů
 • 14. 6. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 21. 6. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 21. 6. v 17.00 duchovní setkání v přírodě za Silůvkami – U dvou hrušek.
 • 28. 6. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová

Bohoslužby v červenci a srpnu

 • 5. 7. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 5. 7. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Martina Kadlecová
 • 12. 7. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, káže Martina Kadlecová
 • 19. 7. v 9.00 Silůvky, čtené bohoslužby
 • 26. 7. v 9.00 Silůvky, káže Vladimír Svoboda z Nosislavi
 • 2. 8. v 9.00 Silůvky, káže Petr Matuška
 • 2. 8. v 15.00 Silůvky, Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Petr Matuška
 • 9. 8. v 9.00 Silůvky, káže Kateřina Rybáriková
 • 16. 8. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 23. 8. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, káže Martina Kadlecová
 • 30. 8. v 9.00 Silůvky


Beseda s Matějem Ptaszkem

odkládá se na podzim

Matěj Ptaszek

Zpět na začátek