Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

nedělní bohoslužby v Silůvkách od 1. 5. 2016 v 9.00

Schůze staršovstva bude v pondělí 8. 3. 2020 v 18:00 (doma u RZ).

Bohoslužby v únoru 2020

 • 2. 2. v 9.00 Silůvky, Petr Matuška
 • 2. 2. v 15.00 Ivančice, Petr Matuška, (modlitebna adventistů, V Uličce 1)
 • 9. 2. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 16. 2. v 9.00 Silůvky, čtené
 • 23. 2. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, Martina Kadlecová

Bohoslužby v březnu 2020

 • 1. 3. v 9.00 Silůvky, 1. postní neděle s večeří Páně; Petr Matuška
 • 1. 3. v 15.00 Ivančice, 1. postní neděle s večeří Páně; Petr Matuška, (modlitebna adventistů, V Uličce 1)
 • 8. 3. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 15. 3. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, Martina Kadlecová
 • 22. 3. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 29. 3. v 9.00 Silůvky, bohoslužba s výročním sborovým shromážděním, Martina Kadlecová

Beseda s Matějem Ptaszkem

Matěj Ptaszek

Zpět na začátek