Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Schůze staršovstva 12. dubna 2021 v 18.00.

Karolína

Bohoslužby v březnu

Z důvodů opatření spojených s C-19 je v současné době počet účastníků bohoslužeb v Silůvkách omezen na 10 osob a v Ivančicích na 6 osob. Pokud byste se chtěli bohoslužby zúčastnit, kontaktujte farářku Martinu Kadlecovou, tel. 736685472, e-mail: siluvky@evangnet.cz

Při bohoslužbách je nutné dodržovat 3R (roušky, dezinfekci rukou, 2m rozestupy). Večeře Páně bude vysluhována z individuálních kalíšků. Aktuální vládní nařízení jsme připraveni respektovat. Věříme, že takto se nám podaří dlouhodobě udržovat bezpečné prostředí a situaci zbytečně nezhoršovat. Dodržování vládních opatření je pro nás i výrazem solidarity s těmi, které pandemie ohrožuje nejvíc i s těmi, na které nejvíc doléhají její všemožné důsledky.

koronavir

  • 7. 3. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová (10 osob)
  • 7. 3. v 15.00 Ivančice, káže Martina Kadlecová (modlitebna CASD, V Uličce 1) (6 osob)
  • 14. 3. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová (10 osob)
  • 21. 3. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová (10 osob)
  • 28. 3. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová (10 osob)

zimní ovoce

Slovo na doma
krátké duchovní zamyšlení, která připravují duchovní Českobratrské církve evangelické pro celocírkevní web připravila na týden od 27. 1. 2021 Martina Kadlecová https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/

Rozloučení se Svatoplukem Karáskem
se konalo v sobotu 23. ledna 2021 v evangelickém kostele u Salvátora v Praze. Celé rozloučení můžete shlédnout zde, je to velký zážitek. https://www.youtube.com/watch?v=KnYFycXYaes

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Zpět na začátek