Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Schůze staršovstva bude v pondělí 5. 10. 2020 od 18.00 v Silůvkách u RZ doma.

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Bohoslužby v září

  • 6. 9. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
  • 6. 9. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Martina Kadlecová
  • 12. 9. v 15.00 Ivančice, ulice Ve Sboru, venkovní ekumenická bohoslužba sborů ČCE v Silůvkách a CASD v Ivančicích v rámci Dnů evropského kulturního dědictví

    EHD Ivančice 2020

  • 13. 9. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
  • 20. 9. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, káže Martina Kadlecová
  • 27. 9. v 9.00 Silůvky, čtené bohoslužby


Beseda s Matějem Ptaszkem

odkládá se na podzim

Matěj Ptaszek

Zpět na začátek