Návštěva Tomáše a Daniely Bískových

BískoviV červnu 2016 jsme v našem sboru přivítali vzácnou návštěvu – Tomáše a Danielu Bískovy. Vyprávěli o svých bohatých životních zkušenostech farářské rodiny na Vysočině, o exilu ve Skotsku a návratu do vlasti.

Tomáš Bísek svém životě napsal knihu s titulem Ohledávání (Kalich, 2012), anglická verze vyšla letos v květnu.

Cinkem se necinká

Koncert Brněnského ekumenického sboru 25. října 2015
Gloria in excelsis Deo

Ještě než zazněly tóny první skladby, bylo jasné, že pěvecký Brněnský ekumenický sbor s připojeným orchestrem patří k uskupením, která usilují o tzv. autentickou interpretaci renesanční a barokní tvorby. 

Dny evropského dědictví 2015

Letos již potřetí a podobně jako v předchozích ročnících – viz příspěvek z r. 2013. Tentokrát přišlo více vážných zájemců, kteří si podrobně prostudovali většinu materiálů z našeho sborového archivu týkajících se bratrských památek v Ivančicích. V neděli odpoledne v kapli sv. Trojice vystoupil ekumenický pěvecký sbor Echo Silůvky s programem sestaveným z duchovních písní z 15. a 16. století.

Červený kostel a kostel na Pellicově ulici v Brně

Dne 19. 7. 2015 se uskutečnila zajímavá beseda s kurátorem sboru Brno I. Mgr. Václavem Matoulkem o historii „Červeného kostela“ a kostela na Pellicově ulici v Brně.

Beseda o Červeném kostele

Velkopáteční pašijové rozjímání s Oborohem

3. dubna 2015 ve 20 hod. v evangelické modlitebně v Silůvkách

Oboroh 2015

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2015

V tomto roce jsme se v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů setkali na nedělních bohoslužbách 25. 1. 2015 v Ivavnčicích a předtím ještě na třech menších meditativních shromážděních:

  • pondělí 19. 1. 2015 v 19.00 Silůvky, evangelický kostel
  • středa 21. 1. 2015 v 19.00 Ivančice, katolická fara
  • čtvrtek 22.1. 2015 v 19.00 Ivančice, modlitebna Církve adventistů. Společně jsme se nechali oslovit textem z Janova evangelia, 4,1-42 Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobovy studny. Vycházeli jsme z textů, jak je připravili křesťané v Brazílii.

Adventní koncert prosinec 2014

4. adventní neděle 21. 12. v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Silůvkách. Pěvecký sbor, složený ze 14 dospělých a 10 dětí převážně ze Silůvek vedený kantorkou Martinou Matuškovou, zazpíva vícehlasé úpravy písní jako Světlo jsi oblažující, V tmách čekáme tvůj Kriste jas, Anděle Boží, strážce můj, Velebí má duše Hospodina, Už na lože líhamy, Poslúchejte křesťané, Láskou noc se chvěla a další, včetně vánočních koled.

Syndikovat obsah

Zpět na začátek