Slavnost nových varhan a povolání sborové kantorky

V neděli 24. května 2014 se v našem sboru konalo slavnostní shromáždění, při kterém byla službou sborové kantorky pověřena absolventka tříletého Semináře církevní hudby Evangelické akademie Martina Matušková.

Odpoledním shromážděním vyvrcholilo druhé setkání Spolku evangelických církevních hudebníků. Nové digitální varhany jsme získali s vydatnou pomoci celocírkevního kantora Ladislava Moravetze.

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví Ve Sboru

(Napsáno pro Ivančický zpravodaj)

7. a 8. září byl hezký víkend. Nejen co se týče počasí. Pro nás, co jsme se pokoušeli přiblížit veřejnosti, co ve své době znamenal Bratský sbor v Ivančicích, to byl opravdový svátek spolupráce a zájmu.

Ekumenická bohoslužba Ivančice

V neděli 2. února se v ivančickém kostele uskutečnila ekumenická bohoslužba,  které jsme se zúčastnili spolu s bratry a sestrami s ivančické římskokatolické farnosti a sboru Církve Adventistů sedmého dne. Více na webu ivančické farnosti

Velikonoční divadlo v Ořechově

Květná neděle 2013

divadlo Velikonoce 2013

divadlo Velikonoce 2013

divadlo Velikonoce 2013

Dobrovolné vstupné, na kterém se vybralo 1500 Kč, jsme věnovali paní Avrin Sarandorj z Tibetu, která v České republice žije od roku 2006 a stále je v azylovém řízení.

Ekumenická bohoslužba v Ivančicích 2013

neděle 20. 1. 2013 v 16.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Palackého nám. 9.

www.farnostivancice.cz

Vystoupil pěvecký sbor Izmael z Klobouk u Brna. Zúčastnili se duchovní z římskokatolické, pravoslavné, československé, českobratrské a adventistické církve. 

Nedělní zájezd do Sázavy a Žďáru 23. 9. 2012

Program


počasí nám přálo, byl to pěkně strávený podzimní den

Sázava


být spolu na bohoslužbách v jiném sboru, třeba i v jiné církvi než kam běžně chodíme, může být stejný zážitek jako navštívit památku UNESCO, zážitek vlastně v něčem možná i podstatnější

Setkání mládeže 11.–13. 5. 2012

Můžete se podívat na fotky Bena Skály 

 

Beseda s Antonínem Plachým o lidech na ulici

sobota 31. 3. 2012 v 17.00 Antonín Plachý pracoval v Armádě spásy jako ředitel zařízení pro bezdomovce, nyní je inspektorem kvality sociálních služeb, kurátorem FS ČCE v Opavě a laickým kazatelem.

Podvečer pro Kubu 8. 10. 2011

sobota 8. 10. 2011  –  host Dr. Peter Morée (přednáší církevní dějiny na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy) 

Syndikovat obsah

Zpět na začátek