Vizitace

V neděli 30. 1. 2011 navštívil náš sbor náměstek seniora Ondřej Titěra a náměstek seniorátního kurátora Miroslav Maňák. Ondřej Titěra posloužil kázáním při pravidelných bohoslužbách v 8.30, po bohoslužbách se oba sešli se staršovstvem.

Ekumenické bohoslužby křesťanů z církví v našem okolí

Je už dlouhou tradicí, že se v lednu scházejí v naší zemi křesťané různých církví k společným bohoslužbám, tzv. ekumenickým bohoslužbám. Scházíme se takto, abychom se navzájem poznali a sblížili, navzdory historickým rozdělením. Je to důležité, neboť jsme jako křesťané společně povoláni k úkolům ve světě a společnosti, abychom tím vydávali svědectví o Kristu a jeho lásce.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou 2010

Pojďte s námi do ovčince… (aneb ovčí vánoce)

scénář Jan Tkadleček
kašírované hlavy ovčí a vlčí Marika Bumbálková
režie Martina Kadlecová

scénář 
bohoslužba

Nacvičit a realizovat vánoční divadlo je velká práce a taky velká legrace.

Pozor, vlci se blíží!

Návštěva faráře Tomáše Jirků

Koncert pěveckého sboru Izmael

Píseň jako osobní vnitřní výzbroj

Cirkus CHAUVE 24. 5. 2009

Syndikovat obsah

Zpět na začátek