Rodinné bohoslužby

Rodinné bohoslužby: čtení z bible, zpívání, povídání, malování, modlitba; vše tak, aby rozuměly především děti.

neděle 8. 5. v 8.30 rodinné bohoslužby
Být věrný Bohu i tehdy, když hladový lev cení zuby???
(Daniel 6)

Pozvánka rodinné bohoslužby 8. 5. 2011 neděle 8. 5. 2011 8.30 Téma: Být věrný Bohu i tehdy, když hladový lev cení zuby???(Daniel 6)
Pozvánka rodinné bohoslužby 13. 2. 2011 neděle 13. 2. 2011 8.30 Téma: Jak a čím přemáhat nepřátelství? (2. Královská 6,8–23)
Pozvánka rodinné bohoslužby 14. 11. 2010 neděle 9. 1. 2011 8.30 Téma: Elijášův zápas s Baalovými proroky, aby se ukázalo: Kdo je skutečným dárcem života?
Pozvánka rodinné bohoslužby 14.11.2010 neděle 14. 11. 2010 v 8.30 Téma: O tom, jak si má počínat král, aby se Pánu Bohu líbil (král David).
Pozvánka rodinné bohoslužby rodinné bohoslužby neděle 10. 10. 2010 v 8.30 Téma: O tom, že zvítězit může i ten, kdo vypadá na první pohled slabší (David a Goliáš).
Pozvánka rodinné bohoslužby neděle 9. 5. 2010 v 8.30 Téma: Hradby Jericha padají podle Jozue 6
Pozvánka rodinné bohoslužby Ne 11. 4. 2010 8.30 Téma: Závěr Mojžíšova života Dt 31–34
Pozvánka rodinné bohoslužby Ne 14. 3. 2010 8.30 Téma: Boží lid přijde na práh zaslíbené země. Zvědové ji jdou prozkoumat
Pozvánka rodinné bohoslužby Ne 12. 2. 2010 8.30 Téma: Jak Hospodin vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví.
Pozvánka rodinné bohoslužby Ne 10. 1. 2010 8.30 Téma: Josef prodán bratry do Egypta. (Gn 37–50)
Pozvánka rodinné bohoslužby 8.11.09 Sodoma, Gomora! Ne 8. 11. 2009 8.30 Téma: Abrahamova modlitba za Sodomu (Gn 18,23)
Pozvánka rodinné bohoslužby 11.10.09 Věž So 10. 10. 2009 od 15.00 Stavění „babylonské věže“ pro nedělní bohoslužby. Ne 11. 10. 2009 8.30 Téma: Věž (Gn 11,4)
Pozvánka rodinné bohoslužby 13.9. - had 13. 9. 2009 8.30 8.30 Téma: Had (Gn 3,6)
14. 6. 2009 8.30 Téma: Svatba
19. 4. 2009 8.30 Téma: Lupiči
8. 3. 2009 8.30 Téma: Bratři
8. 2. 2009 8.30 Téma: Dvanáct

 

Zpět na začátek