Adventní koncert prosinec 2014

4. adventní neděle 21. 12. v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Silůvkách. Pěvecký sbor, složený ze 14 dospělých a 10 dětí převážně ze Silůvek vedený kantorkou Martinou Matuškovou, zazpíva vícehlasé úpravy písní jako Světlo jsi oblažující, V tmách čekáme tvůj Kriste jas, Anděle Boží, strážce můj, Velebí má duše Hospodina, Už na lože líhamy, Poslúchejte křesťané, Láskou noc se chvěla a další, včetně vánočních koled.

Zpět na začátek