Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Velikonoční sborový dopis 2021

Schůze staršovstva v pondělí 3. 5. 2021 v 18.00.

Křížek na cestě z Nové Vsi do Mohelna

Křížek na cestě z Nové Vsi do Mohelna

Bohoslužby v květnu

Při bohoslužbách je nutné dodržovat 3R (roušky, dezinfekci rukou, 2m rozestupy). Večeře Páně bude vysluhována z individuálních kalíšků. Aktuální vládní nařízení jsme připraveni respektovat. Věříme, že takto se nám podaří dlouhodobě udržovat bezpečné prostředí a situaci zbytečně nezhoršovat. Dodržování vládních opatření je pro nás i výrazem solidarity s těmi, které pandemie ohrožuje nejvíc i s těmi, na které nejvíc doléhají její všemožné důsledky.

koronavir

 • 2. 5. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 2. 5. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1,
  káže Martina Kadlecová
 • 9. 5. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle,
  káže Martina Kadlecová
 • 16. 5. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 23. 5. v 9.00 Silůvky, svatodušní svátky,
  sváteční bohoslužby s konfirmací a večeří Páně,
  káže Martina Kadlecová
 • 30. 5. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová

zimní ovoce

Slovo na doma
krátké duchovní zamyšlení, která připravují duchovní Českobratrské církve evangelické pro celocírkevní web připravila na týden od 27. 1. 2021 Martina Kadlecová https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/

Rozloučení se Svatoplukem Karáskem
se konalo v sobotu 23. ledna 2021 v evangelickém kostele u Salvátora v Praze. Celé rozloučení můžete shlédnout zde, je to velký zážitek. https://www.youtube.com/watch?v=KnYFycXYaes

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Zpět na začátek