Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Stěhování

Stěhování

Stěhování

Na začátku srpna 2021 vypuklo na faře v Silůvkách velké stěhování. Po 28 letech, které jsme s rodinou prožili na faře v Silůvkách se stěhujeme na faru do Sněžného na Vysočině. 28 let je nejdelší doba, co jsme s manželem zatím kde prožili. Nastěhovali jsme se do Silůvek na faru 4 dny po svatbě jako kostelníci a bylo to naše první společné bydlení. Za rok na to se nám narodila Marfuška a pak Michal a Peťko. Byl to kus moc pěkně a spokojeně prožitého života. Posledních 14 let jsem v Silůvkách působila jako farářka. Od 1. září 2021 začínám pracovat jako farářka pro evangelické sbory Daňkovice a Sněžné. Stěhování k farářskému životu patří. Je to sice po všech těch letech emocionálně, fyzicky i logisticky náročná akce, ale změna jistě prospěje oběma stranám, silůvskému sboru i nám.

Zároveň začala menší rekonstrukce farářského bytu a přípravy na nastěhování nové farářky Eriky Petříčkové,­ která­ nyní­ působí ­jako ­farářka ­v­ Kyjově. V Silůvkách nastoupí od 1. září 2021. Její­ manžel­ Dan­ je ­také­ farář a ­v­ současnosti­ působí­ jako­ vojenský­ kaplan­ na ­Univerzitě­ obrany ­v ­Brně.­ Mají­ 3 ­dcery­ a­ jedno­ vnouče.­

Těšíme ­se,­ že ­v­ našem­ sboru­ i ­na­ faře­ bude­ i ­nadále ­živo.

Martina Kadlecová

Bohoslužby v srpnu

Při bohoslužbách je nutné dodržovat 3R (roušky, dezinfekci rukou, 2m rozestupy). Večeře Páně bude vysluhována z individuálních kalíšků. Aktuální vládní nařízení jsme připraveni respektovat. Věříme, že takto se nám podaří dlouhodobě udržovat bezpečné prostředí a situaci zbytečně nezhoršovat. Dodržování vládních opatření je pro nás i výrazem solidarity s těmi, které pandemie ohrožuje nejvíc i s těmi, na které nejvíc doléhají její všemožné důsledky.

koronavir

  • 1. 8. v 9.00 Silůvky, káže Petr Matuška
  • 1. 8. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Petr Matuška
  • 8. 8. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
  • 15. 8. v 9.00 Silůvky, čtené
  • 22. 8. v 9.00 Silůvky, káže Kateřina Rybáriková
  • 29. 8. v 9.00 Silůvky, čtené

zimní ovoce

Slovo na doma
krátké duchovní zamyšlení, která připravují duchovní Českobratrské církve evangelické pro celocírkevní web připravila na týden od 27. 1. 2021 Martina Kadlecová https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/

Rozloučení se Svatoplukem Karáskem
se konalo v sobotu 23. ledna 2021 v evangelickém kostele u Salvátora v Praze. Celé rozloučení můžete shlédnout zde, je to velký zážitek. https://www.youtube.com/watch?v=KnYFycXYaes

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Zpět na začátek