Bohoslužby v červnu 2022

  •  5.6. bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže farář Jiří Šimsa. 
  • 12.6. bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže farářka Erika Petříčková.
  • 19.6. bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže farářka Erika Petříčková.
  •  26.5. rodinné bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže Dan Petříček.

Zpět na začátek