Cinkem se necinká

Koncert Brněnského ekumenického sboru 25. října 2015
Gloria in excelsis Deo

Ještě než zazněly tóny první skladby, bylo jasné, že pěvecký Brněnský ekumenický sbor s připojeným orchestrem patří k uskupením, která usilují o tzv. autentickou interpretaci renesanční a barokní tvorby. 

Na pódiu se objevily např. viola da gamba, cemballo, barokní hoboj a také cink. Na tento pozoruhodný starobylý nástroj se opravdu zacinkat nedá. Jde o dřevěný roh, na kterém hráč tvoří tón podobně jako u dnešní trubky a prsty jej ovládá podobně jako zobcovou flétnu. Cink zní podobně jako trubka, ale jeho zvuk je mnohem slabší a jemnější.

Dobovou interpretaci chápe sbor i v tom smyslu, že duchovní skladby vrací do prostředí, do kterého byly původně určeny, tedy do křesťanské bohoslužby.

Z programu:

Šestihlasé moteto Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Qui confidunt in Domino, kantátata Johanna Pachelbela Co činí Bůh, vše dobré jest, rozsáhlá dvanáctidílná skladba Antonia Vivaldiho Gloria a další drobnější skladby barokních autorů.

BES Silůvky

BES Silůvky

Jak to znělo

Markéta Bébarová - soprán, Barbora Šancová - alt

Brněnský ekumenický sbor
a komorní orchestr řídil Luboš Raus

neděle 25. října 2015 v 16 hodin

Zpět na začátek