Dny evropského kulturního dědictví 2018

Silůvecký evangelický sbor společně s adventisty a kulturní komisí města Ivančice se podílel na prezentaci památek po staré Jednotě bratrské.

V sobotu 15. září 2018 přijel pan Roman Prokeš z Drahotuš s projektem bratrská tiskárna, kterým navazuje na práci české bratrské tiskárny a jejich mistrů tisku. Zapřahá vůz plný liter, štočků a dílů knihtisku a putuje Moravou a Čechami. Tenkrát, pro nepřízeň vladaře. Dnes, jako lék proti zapomnění. Více o Romanu Prokešovi.

Letos se v ulici Ve Sboru konaly i dvě bohoslužebná setkání pod širým nebem.

  • V sobotu 15. září 2018 v 10.00 v režii Církve adventistů.
  • V neděli 16. září 2018 v 16.00 evangelická bohoslužba, kázal Ondřej Macek, farář z Nosislavi.

Nejslavnějším českým překladem bible je určitě Bible kralická, kterou přeložili a vytiskli členové staré Jednoty bratrské. Počátek tohoto díla byl v Ivančicích, v první déle trvající vyloženě bratrské tiskárně, kterou zde roku 1562 založil biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. V Ivančicích působil 13 let (1558–1571) a bylo to jeho poslední působiště. Zemřel ve 49 letech. Bratrská tiskárna v Ivančicích pracovala v utajení, ale po vydání Mandátu císaře Rudolfa II. proti náboženským novotám na Moravě roku 1577, bylo nutno ivančickou tiskárnu roku 1578 přestěhovat na bezpečnější místo, aby nebylo ohroženo veliké překladatelské a tiskařské dílo na této Bibli. Útočiště poskytl bohatý a vlivný moravský pán a někdejší spolužák a přítel Jana Blahoslava Jan st. ze Žerotína na své Tvrzi v Kralicích. Po bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) byla tiskárna uložena u Karla st. ze Žerotína na zámku v Náměšti nad Oslavou. Už se zde ale nic netisklo. 1628 putovala tiskárna se zbylými členy Jednoty bratrské do vyhnanství do polského Lešna, kde roku 1656 při požáru města shořela.

Zpět na začátek