Ekumenické bohoslužby křesťanů z církví v našem okolí

Je už dlouhou tradicí, že se v lednu scházejí v naší zemi křesťané různých církví k společným bohoslužbám, tzv. ekumenickým bohoslužbám. Scházíme se takto, abychom se navzájem poznali a sblížili, navzdory historickým rozdělením. Je to důležité, neboť jsme jako křesťané společně povoláni k úkolům ve světě a společnosti, abychom tím vydávali svědectví o Kristu a jeho lásce.

Texty z ekumenického shromáždění v Dolních Kounicích

23. 1. 2011 v 15.00 ekumenická kaple v Pršticích

30. 1. 2011 v 15.00 Dolní Kounice, kostel sv. Petra a Pavla

Zpět na začátek