Instalace farářky Martiny Kadlecové

Instalace farářky Martiny Kadlecové Po letech máme kazatelku na plný úvazek! Od konce roku 1992 sbor stálého faráře neměl, byl administrován sborem Brno I.
Instalace v Silůvkách
V neděli odpoledne 18. listopadu se zaplnila modlitebna v Silůvkách bratry a sestrami silůveckého sboru a vzácnými hosty, aby se stali svědky instalace nové farářky sestry Mgr. Martiny Kadlecové. Po krátkém úvodu bratra seniora Pavla Kašpara pak byla sestra Kadlecová instalována za farářku sboru. V kázání vzpomněla cest, které ji ke službě v církvi přivedly.
Od roku 1992 byl sbor uprázdněn a byl administrován ze sboru Brno I. Nejprve do Silůvek zajížděl bratr farář Pavel Kalus a od roku 1998 sestra farářka Olga Tydlitátová. Za její desetiletou pomoc sboru jí poděkoval bratr Pavel Kadlec, který celé období administrace stál v čele sboru jako kurátor.
Pro sbor, ale i administrátory, to bylo náročné období, který sbor díky Boží milosti úspěšně překonal. V modlitebně se během tohoto období vystřídala celá řada kazatelů, které jsme v Silůvkách vždy rádi vídávali. Řada z nich byla přítomna v modlitebně při této vzácné příležitosti.
Mezi přítomnými byli i dva dřívější kazatelé, kteří působili v Silůvkách, bratr farář Ilko Staněk a bratr farář ThMgr. Zdeněk Navrátil, který vzpomenul na své dlouholeté působení ve sboru.
Během bohoslužby zazpívala skupinka husovické mládeže a skupina silůveckého sboru pod vedením Petra Matušky.
Před sborem stojí nyní nové úkoly. Obnovit práci v kazatelských stanicích v Rosicích a Ivančicích a oslovit vzdálené členy sboru v diaspoře. Byly již podniknuty kroky v Ivančicích, kde by byla možnost scházet se v modlitebně církve Adventistů s. d.
V příštím roce je dohodnuta oprava střechy na faře. Sbor obdržel od Jeronýmovy jednoty dar 100 000 Kč. Oprava však bude stát 250 000 Kč. Proto staršovstvo na zasedání 14. 12. rozhodlo požádat o půjčku z JTD ve výši 150 000 Kč.
Půjčka však musí být splacena do pěti let. Proto vyzýváme členy sboru, aby pamatovali na možnost přispět sboru na opravu střechy svými dary, případně vyšší obětavostí při sbírkách v nedělních shromážděních.
Dušan Lacko, kurátor sboru


Zpět na začátek