Návštěva Tomáše a Daniely Bískových

BískoviV červnu 2016 jsme v našem sboru přivítali vzácnou návštěvu – Tomáše a Danielu Bískovy. Vyprávěli o svých bohatých životních zkušenostech farářské rodiny na Vysočině, o exilu ve Skotsku a návratu do vlasti.

Tomáš Bísek svém životě napsal knihu s titulem Ohledávání (Kalich, 2012), anglická verze vyšla letos v květnu.

Knihkupectví kosmas.cz ji uvádí výstižnou anotací: „Autor ohledává život tázáním a shledáváním, v čem je jeho pravdivost, spravedlivost, pokojnost. Po ukončení studia komerčního inženýrství je přiveden ke studiu bohosloví, které zakončuje rokem v New Yorku. Po návratu z USA s cejchem špiona začíná povolání evangelického faráře v Telecím na Vysočině. Společně s manželkou a čtyřmi dětmi svádí zápas s represivními metodami normalizace. Po ztrátě státního souhlasu k farářské službě pracuje jako lesní dělník. Nakonec je rodina v policejní akci Asanace donucena k vystěhování. Ve Skotsku pokračuje ve farářské službě a přijímá Velkou Británii za svou druhou domovinu. Přesto se navrací do Čech a pokračuje jako farář v evangelickém sboru v Praze na Spořilově. Spolu se sborem vyslyší výzvu k sdílení života s obyvateli azylového domu na Jižním Městě, do jehož bezprostředního sousedství se sbor přemisťuje. Prožívá bolestně svévolné ukončení práce azylového domu rozhodnutím představitelů Jižního Města. Navzdory tomu hodnotí společný čas jako mimořádný dar.“

Zpět na začátek