Nedělní zájezd do Sázavy a Žďáru 23. 9. 2012

Program


počasí nám přálo, byl to pěkně strávený podzimní den

Sázava


být spolu na bohoslužbách v jiném sboru, třeba i v jiné církvi než kam běžně chodíme, může být stejný zážitek jako navštívit památku UNESCO, zážitek vlastně v něčem možná i podstatnější

stavebně-budovatelskou činnost sázavského sboru letos sbírkou o velikonoční neděli podpořila celá ČCE i náš sbor; tak bylo zajímavé vidět, co v Sázavě staví


ze staré stodoly shromažďovací místnost 

evangelický kostelík v Sázavě


postaven 1785, věž přistavěna 1885 sbor mohl vzniknout a kostelík být postaven až po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. (13. 10. 1781)

Zelená hora (dostavena 1722)


ze spolupráce dvou výjimečných lidí – geniálního architekta a stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla a opata cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy - vzniklo na Žďársku mnoho nádherných a originálních staveb

jazyk sv. Jana Nepomuckého


1719 se v hrobě Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále našel jeho údajný jazyk 1729 byl papežem prohlášen za svatého Byl to nejvýznamnější světec baroka, jak o tom svědčí množství jeho soch, rozesetých nejen v českých krajích. Nakolik měl jeho kult sloužit k vytlačení památky na Jana Husa, zůstává otázkou.

evangelický kostelík v Sázavě


začíná sloužit k bohoslužbám ve stejné době, kdy byl klášter ve Žďáru zrušen a kostel na Zelené hoře uzavřen (1785). Dnešní památce UNESCO hrozilo zboření. Ještě, že se tak nestalo, architektonicky je to opravdu úchvatné dílo.

erb Kinských


Jaká tři slova by si dal asi do erbu současný český „obyčejný člověk“? Inspirativní – nejen k přemýšlení o druhých, ale především o sobě.

Zpět na začátek