Nedělní zájezd do Sázavy a Žďáru 23. 9. 2012

Program


počasí nám přálo, byl to pěkně strávený podzimní den

Sázava


být spolu na bohoslužbách v jiném sboru, třeba i v jiné církvi než kam běžně chodíme, může být stejný zážitek jako navštívit památku UNESCO, zážitek vlastně v něčem možná i podstatnější

Setkání mládeže 11.–13. 5. 2012

Můžete se podívat na fotky Bena Skály 

 

Beseda s Antonínem Plachým o lidech na ulici

sobota 31. 3. 2012 v 17.00 Antonín Plachý pracoval v Armádě spásy jako ředitel zařízení pro bezdomovce, nyní je inspektorem kvality sociálních služeb, kurátorem FS ČCE v Opavě a laickým kazatelem.

Podvečer pro Kubu 8. 10. 2011

sobota 8. 10. 2011  –  host Dr. Peter Morée (přednáší církevní dějiny na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy) 

Vizitace

V neděli 30. 1. 2011 navštívil náš sbor náměstek seniora Ondřej Titěra a náměstek seniorátního kurátora Miroslav Maňák. Ondřej Titěra posloužil kázáním při pravidelných bohoslužbách v 8.30, po bohoslužbách se oba sešli se staršovstvem.

Ekumenické bohoslužby křesťanů z církví v našem okolí

Je už dlouhou tradicí, že se v lednu scházejí v naší zemi křesťané různých církví k společným bohoslužbám, tzv. ekumenickým bohoslužbám. Scházíme se takto, abychom se navzájem poznali a sblížili, navzdory historickým rozdělením. Je to důležité, neboť jsme jako křesťané společně povoláni k úkolům ve světě a společnosti, abychom tím vydávali svědectví o Kristu a jeho lásce.

Štědrovečerní bohoslužba s dětskou vánoční hrou 2010

Pojďte s námi do ovčince… (aneb ovčí vánoce)

scénář Jan Tkadleček
kašírované hlavy ovčí a vlčí Marika Bumbálková
režie Martina Kadlecová

scénář 
bohoslužba

Nacvičit a realizovat vánoční divadlo je velká práce a taky velká legrace.

Pozor, vlci se blíží!

Návštěva faráře Tomáše Jirků

Koncert pěveckého sboru Izmael

Syndikovat obsah

Zpět na začátek