Velkopáteční pašijové rozjímání s Oborohem

3. dubna 2015 ve 20 hod. v evangelické modlitebně v Silůvkách

Oboroh 2015

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2015

V tomto roce jsme se v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů setkali na nedělních bohoslužbách 25. 1. 2015 v Ivavnčicích a předtím ještě na třech menších meditativních shromážděních:

  • pondělí 19. 1. 2015 v 19.00 Silůvky, evangelický kostel
  • středa 21. 1. 2015 v 19.00 Ivančice, katolická fara
  • čtvrtek 22.1. 2015 v 19.00 Ivančice, modlitebna Církve adventistů. Společně jsme se nechali oslovit textem z Janova evangelia, 4,1-42 Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobovy studny. Vycházeli jsme z textů, jak je připravili křesťané v Brazílii.

Adventní koncert prosinec 2014

4. adventní neděle 21. 12. v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Silůvkách. Pěvecký sbor, složený ze 14 dospělých a 10 dětí převážně ze Silůvek vedený kantorkou Martinou Matuškovou, zazpíva vícehlasé úpravy písní jako Světlo jsi oblažující, V tmách čekáme tvůj Kriste jas, Anděle Boží, strážce můj, Velebí má duše Hospodina, Už na lože líhamy, Poslúchejte křesťané, Láskou noc se chvěla a další, včetně vánočních koled.

Slavnost nových varhan a povolání sborové kantorky

V neděli 24. května 2014 se v našem sboru konalo slavnostní shromáždění, při kterém byla službou sborové kantorky pověřena absolventka tříletého Semináře církevní hudby Evangelické akademie Martina Matušková.

Odpoledním shromážděním vyvrcholilo druhé setkání Spolku evangelických církevních hudebníků. Nové digitální varhany jsme získali s vydatnou pomoci celocírkevního kantora Ladislava Moravetze.

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví Ve Sboru

(Napsáno pro Ivančický zpravodaj)

7. a 8. září byl hezký víkend. Nejen co se týče počasí. Pro nás, co jsme se pokoušeli přiblížit veřejnosti, co ve své době znamenal Bratský sbor v Ivančicích, to byl opravdový svátek spolupráce a zájmu.

Ekumenická bohoslužba Ivančice

V neděli 2. února se v ivančickém kostele uskutečnila ekumenická bohoslužba,  které jsme se zúčastnili spolu s bratry a sestrami s ivančické římskokatolické farnosti a sboru Církve Adventistů sedmého dne. Více na webu ivančické farnosti

není

Bohoslužby v prosinci

  • 5.12. Bohoslužby v Silůvkách v 9.00 , káže Dan Petříček
  • 12.12. Bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže Erika Petříčková
  • 19.12. Bohoslužby v Silůvkách a představení nového evangelického zpěvníku v 9.00, káže Erika Petříčková
  • 24.12 Bohoslužby s vánoční hrou v Silůvkách v 15.00, káže Erika Petříčková
  • 26.12. Rodinná bohoslužba v Silůvkách v 9.00, káže Dan Petříček
  • 2.1. Bohoslužby v Silůvkách v 9.00, káže Erika Petřčková
  • 2.1. Bohoslužby v Ivančcích v 15.00, káže Erika Petříčková
Syndikovat obsah

Zpět na začátek