Bohoslužby v prosinci

 

  • 5.12 Bohoslužby v 9:00 Silůvky, káže Dan Petříček
  • 12.12. Bohoslužby v 9:00 Silůvky, káže Erika Petříčková
  • 19.12. Bohoslužby v 9:00 Silůvky, káže Erika Petříčková
  • 24.12. Vánoční hra v 15:00 Silůvky
  • 26.12. Rodinné bohoslužby v 9:00 Silůvky, káže Dan Petříček

Velikonoční divadlo v Ořechově

Květná neděle 2013

divadlo Velikonoce 2013

divadlo Velikonoce 2013

divadlo Velikonoce 2013

Dobrovolné vstupné, na kterém se vybralo 1500 Kč, jsme věnovali paní Avrin Sarandorj z Tibetu, která v České republice žije od roku 2006 a stále je v azylovém řízení.

Ekumenická bohoslužba v Ivančicích 2013

neděle 20. 1. 2013 v 16.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Palackého nám. 9.

www.farnostivancice.cz

Vystoupil pěvecký sbor Izmael z Klobouk u Brna. Zúčastnili se duchovní z římskokatolické, pravoslavné, československé, českobratrské a adventistické církve. 

Nedělní zájezd do Sázavy a Žďáru 23. 9. 2012

Program


počasí nám přálo, byl to pěkně strávený podzimní den

Sázava


být spolu na bohoslužbách v jiném sboru, třeba i v jiné církvi než kam běžně chodíme, může být stejný zážitek jako navštívit památku UNESCO, zážitek vlastně v něčem možná i podstatnější

Setkání mládeže 11.–13. 5. 2012

Můžete se podívat na fotky Bena Skály 

 

Beseda s Antonínem Plachým o lidech na ulici

sobota 31. 3. 2012 v 17.00 Antonín Plachý pracoval v Armádě spásy jako ředitel zařízení pro bezdomovce, nyní je inspektorem kvality sociálních služeb, kurátorem FS ČCE v Opavě a laickým kazatelem.

Podvečer pro Kubu 8. 10. 2011

sobota 8. 10. 2011  –  host Dr. Peter Morée (přednáší církevní dějiny na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy) 

Vizitace

V neděli 30. 1. 2011 navštívil náš sbor náměstek seniora Ondřej Titěra a náměstek seniorátního kurátora Miroslav Maňák. Ondřej Titěra posloužil kázáním při pravidelných bohoslužbách v 8.30, po bohoslužbách se oba sešli se staršovstvem.

Ekumenické bohoslužby křesťanů z církví v našem okolí

Je už dlouhou tradicí, že se v lednu scházejí v naší zemi křesťané různých církví k společným bohoslužbám, tzv. ekumenickým bohoslužbám. Scházíme se takto, abychom se navzájem poznali a sblížili, navzdory historickým rozdělením. Je to důležité, neboť jsme jako křesťané společně povoláni k úkolům ve světě a společnosti, abychom tím vydávali svědectví o Kristu a jeho lásce.

Syndikovat obsah

Zpět na začátek