O zateplení stropu modlitebny v Silůvkách, včetně podivuhodných souvislostí

Na konci ledna proběhla v našem sboru seniorátní vizitace, na které mimo jiné padla věta, že sbor nemá teď v plánu nějaké náročnější stavební akce. Ovšem ouha! Člověk, staršovstvo, míní, ale… už týden nato přišel po bohoslužbách Peťa M. s nápadem, jak svépomocí vcelku jednoduše, rychle a levně izolovat strop modlitebny, aby mu už nebývalo při poslechu kázání zima na hlavu. Staršovstvo jeho iniciativu přivítalo. A dokonce už byl záměr realizován a izolace nad modlitebnou i nad kanceláří už byla položena (minerální vlna Isover). Sborové prostory tak budou izolovány nejen proti zimě, ale snad to zmírní i horko v kostele v létě. Sobotní pokládání izolace bylo dobrodružné. Muselo se šplhat po žebříku docela vysoko a na nízké půdě chodit v předklonu či lézt po čtyřech. Pak se našlo v rohu půdy ohromné opuštěné sršní hnízdo. Nakonec byla nad místem, kde je zvnitřku modlitebny dosud patrné poškození stropu, nalezena část střely, která v dubnu 1945 prorazila střechu i strop. Byl to pěkný pozdrav od těch, kteří tenkrát poškozený strop opravovali, že tam ten kus železa nechali. Už při opravách střechy na faře jsme našli poklad a vzkaz z dob dávno minulých. To se pak atmosféra brigády vždycky promění v dobrodružství, co nemá chybu. Až vzrušení kolem nálezu pomine, měli bychom ho zase vrátit na místo nálezu, aby jednou zase mohl někoho potěšit.

Ze sborové kroniky se o okolnostech, za jakých střela dopadla, dovídáme toto: 16. 4. 1945 – na poli se již nepracuje, obyvatelstvo se stěhuje do sklepů a pod drážní kanály s nejnutnějšími zásobami…. Všechny kulomety ve vesnici a kolem vesnice, minomety, spustily palbu. Všechny podezřelé objekty, štíty, střechy byly pod ostřelem. Kde se najednou ti Rusové vzali, ví Bůh… Nástup Rudé armády na Brno přes Silůvky pokračuje i druhý a třetí den. Všechny možné zbraně, auta, tanky, jízda, pěchota. Německá letadla létají nad vesnicí a jsou ostřelována. Německé dělostřelectvo těžké i lehké z Ořechova a kdesi od Peregrinka ostřeluje vesnici. Naše českobratrská modlitebna měla zásah naplno granátem malé ráže. Urazilo to kus štítu, prorazilo střechu a strop, asi 2 metry čtverečné a asi 70 tabulí v oknech bylo zničeno. Hůře dopadla farní budova. Jeden granát prolítl střechu a strop do kuchyně a v podlaze zůstal nevybuchlý trčet. Druhý zásah byl do střechy, kde zničil několik krovů, latí a spoustu tašek. Od vybuchlých granátů v zahradě a v okolí byla poškozena omítka na farní budově a modlitebně…

Ze Silůvek bratr Pazourek a Martina Kadlecová

Zpět na začátek