Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.–25. ledna 2021

začalo na podzim 2019 připravovat ekumenické společenství sester různého vyznání, jazyků, národností a věku v klášteře v Grandchamp u Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku. Vznikl ve 30. letech 20. století a vzájemně se inspirují a ekumenickou komunitou v Taizé. Ve světě stresu, rychlosti a hluku nabízejí místo klidu a ticha, k modlitbě, k práci, k soustředění se na Boha a jeho slovo. Tím, že se přibližujeme k Bohu, přibližujeme se i k druhým lidem a k sobě. Nalézáme smysl a uzdravení.

Letošní téma je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ J 15,5–9

Každý den si sestry opakují: Modli se a pracuj, aby Bůh vládl. Boží slovo ať po celý den vdechuje život tvé práci i odpočinku. Udržuj vnitřní ticho ve všem, abys přebýval v Kristu. Buď naplněn duchem blahoslavenství: radostí, prostotou a milosrdenstvím.

Zůstáváme-li v Kristu, roste ovoce solidarity a svědectví

ve středu 20. 1. 2021 v 18.00 se konala v evangelickém kostele v Silůvkách ekumenická bohoslužba za účasti zástupců církví římskokatolické, adventistů a českobratrské evangelické. Kvůli C-19 byl počet účastníků omezen na 15 osob a  jen na osobní pozvánky. Omlouváme se těm, kteří toužili se také zúčastnit a prosíme je o pochopení. Celý materiál je zde: https://www.ustredicce.cz/data/Z/H/A/2020-06-Modlitby-za-jednotu-kr.pdf

Zpět na začátek