Týden modliteb za jednotu křesťanů 2015

V tomto roce jsme se v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů setkali na nedělních bohoslužbách 25. 1. 2015 v Ivavnčicích a předtím ještě na třech menších meditativních shromážděních:

  • pondělí 19. 1. 2015 v 19.00 Silůvky, evangelický kostel
  • středa 21. 1. 2015 v 19.00 Ivančice, katolická fara
  • čtvrtek 22.1. 2015 v 19.00 Ivančice, modlitebna Církve adventistů. Společně jsme se nechali oslovit textem z Janova evangelia, 4,1-42 Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobovy studny. Vycházeli jsme z textů, jak je připravili křesťané v Brazílii.

Zpět na začátek