Velkopáteční pašijové rozjímání s Oborohem

3. dubna 2015 ve 20 hod. v evangelické modlitebně v Silůvkách

Oboroh 2015

Oboroh zahrál všechny písně z tematického pašijového CD Šel přes potok Cedron k hoře. Více než dvě třetiny z nich mohl pravidelný návštěvník evangelických bohoslužeb znát z Evangelického zpěvníku (např. Jezu Kriste, štědrý kněže z 13. stol., Šel přes potok Cedron k hoře s textem Lukáše Pražského z r. 1541), Dodatku k EZ (Pán Kristus, Syn Boží věčný na melodii Petra Ebena postavené na zvětšené kvartě „diabolus in musica“) a zpěvníku Svítá (spirituály Byl jsi tam? a Vy silní ve víře).

Aranžmá všech písní byla velmi nápaditá, v širokém spektru od tichého doprovodu klasické akustické kytary Slávka Klecandra (Jak jen se přiblížit od Z. Čepa) po expresivní „nářez“ (např. píseň Teď s refrénem založeným na hardrockovém riffu).

Početné publikum živě reagovalo např. na klasickou Ó hlavo plná trýzně a Getsemane od Romana Dostála a Slávka Klecandra, obě v emotivním podání Romana Dostála.  

Celé vystoupení bylo velmi působivé, atmosféru Velkého pátku se Oborohu podařilo vystihnout dokonale. Děkujeme!

Zpět na začátek