Vizitace

V neděli 30. 1. 2011 navštívil náš sbor náměstek seniora Ondřej Titěra a náměstek seniorátního kurátora Miroslav Maňák. Ondřej Titěra posloužil kázáním při pravidelných bohoslužbách v 8.30, po bohoslužbách se oba sešli se staršovstvem.

Zpět na začátek