Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

nedělní bohoslužby v Silůvkách od 1. 5. 2016 v 9.00

Schůze staršovstva bude v pondělí 8. 3. 2020 v 18:00 (doma u RZ).

Bohoslužby v únoru 2020

 • 2. 2. v 9.00 Silůvky, Petr Matuška
 • 2. 2. v 15.00 Ivančice, Petr Matuška, (modlitebna adventistů, V Uličce 1)
 • 9. 2. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 16. 2. v 9.00 Silůvky, čtené
 • 23. 2. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, Martina Kadlecová

Bohoslužby v březnu 2020

 • 1. 3. v 9.00 Silůvky, 1. postní neděle s večeří Páně; Petr Matuška
 • 1. 3. v 15.00 Ivančice, 1. postní neděle s večeří Páně; Petr Matuška, (modlitebna adventistů, V Uličce 1)
 • 8. 3. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 15. 3. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, Martina Kadlecová
 • 22. 3. v 9.00 Silůvky, Martina Kadlecová
 • 29. 3. v 9.00 Silůvky, bohoslužba s výročním sborovým shromážděním, Martina Kadlecová

Beseda s Matějem Ptaszkem

Matěj Ptaszek

Popelka nazaretská

hudebně-recitační pásmo o životě Ježíše Krista

Popelka nazaretská

Evangelický kostel v Silůvkách, neděle 10. 11. 2019 v 16.00.

Koncert NOON Q

v neděli 20. 10. 2019 v 17.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.
Hana Bílková – 1. housle, Vendula Boštíková – 2. housle, Michal Uhříček – viola, Daniel Dobšík – violoncello
Program: Takzvaný „Lovecký“ kvartet Wolfganga Amadea Mozarta a 8. kvartet ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče, věnovaný obětem fašismu a války.

Koncert NOON Q

 

Tříkrálový koncert 2019

sobota 5. 1. 2019 v 17.00 v kostele v Silůvkách

 • smyčcový Noon Quartet zahrál skladby P. I. Čajkovského a Ilji Zeljenky
 • smíšený pěvecký sbor ECHO Silůvky zazpíval vánoční i jiné písně

Dny evropského kulturního dědictví 2018

Silůvecký evangelický sbor společně s adventisty a kulturní komisí města Ivančice se podílel na prezentaci památek po staré Jednotě bratrské.

V sobotu 15. září 2018 přijel pan Roman Prokeš z Drahotuš s projektem bratrská tiskárna, kterým navazuje na práci české bratrské tiskárny a jejich mistrů tisku. Zapřahá vůz plný liter, štočků a dílů knihtisku a putuje Moravou a Čechami. Tenkrát, pro nepřízeň vladaře. Dnes, jako lék proti zapomnění. Více o Romanu Prokešovi.

Letos se v ulici Ve Sboru konaly i dvě bohoslužebná setkání pod širým nebem.

Lukášovy pašije podle rukopisu J. S. Bacha

Zahrál a zazpíval Brněnský ekumenický sbor.

Květná neděle 25. 3. 2018 v 17.00 - Evangelický kostel Silůvky

Lukášovy pašije

Syndikovat obsah

Zpět na začátek