Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Schůze staršovstva bude v pondělí 5. 10. 2020 od 18.00 v Silůvkách u RZ doma.

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Bohoslužby v září

  • 6. 9. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
  • 6. 9. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Martina Kadlecová
  • 12. 9. v 15.00 Ivančice, ulice Ve Sboru, venkovní ekumenická bohoslužba sborů ČCE v Silůvkách a CASD v Ivančicích v rámci Dnů evropského kulturního dědictví

    EHD Ivančice 2020

  • 13. 9. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
  • 20. 9. v 9.00 Silůvky, rodinná neděle, káže Martina Kadlecová
  • 27. 9. v 9.00 Silůvky, čtené bohoslužby


Beseda s Matějem Ptaszkem

odkládá se na podzim

Matěj Ptaszek

Popelka nazaretská

hudebně-recitační pásmo o životě Ježíše Krista

Popelka nazaretská

Evangelický kostel v Silůvkách, neděle 10. 11. 2019 v 16.00.

Koncert NOON Q

v neděli 20. 10. 2019 v 17.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.
Hana Bílková – 1. housle, Vendula Boštíková – 2. housle, Michal Uhříček – viola, Daniel Dobšík – violoncello
Program: Takzvaný „Lovecký“ kvartet Wolfganga Amadea Mozarta a 8. kvartet ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče, věnovaný obětem fašismu a války.

Koncert NOON Q

 

Tříkrálový koncert 2019

sobota 5. 1. 2019 v 17.00 v kostele v Silůvkách

  • smyčcový Noon Quartet zahrál skladby P. I. Čajkovského a Ilji Zeljenky
  • smíšený pěvecký sbor ECHO Silůvky zazpíval vánoční i jiné písně

Dny evropského kulturního dědictví 2018

Silůvecký evangelický sbor společně s adventisty a kulturní komisí města Ivančice se podílel na prezentaci památek po staré Jednotě bratrské.

V sobotu 15. září 2018 přijel pan Roman Prokeš z Drahotuš s projektem bratrská tiskárna, kterým navazuje na práci české bratrské tiskárny a jejich mistrů tisku. Zapřahá vůz plný liter, štočků a dílů knihtisku a putuje Moravou a Čechami. Tenkrát, pro nepřízeň vladaře. Dnes, jako lék proti zapomnění. Více o Romanu Prokešovi.

Letos se v ulici Ve Sboru konaly i dvě bohoslužebná setkání pod širým nebem.

Lukášovy pašije podle rukopisu J. S. Bacha

Zahrál a zazpíval Brněnský ekumenický sbor.

Květná neděle 25. 3. 2018 v 17.00 - Evangelický kostel Silůvky

Lukášovy pašije

Syndikovat obsah

Zpět na začátek