Aktuální sborový program

Letáček s informacemi o Jednotě bratrské v Ivančicích

Křížek na cestě z Nové Vsi do Mohelna

Křížek na cestě z Nové Vsi do Mohelna

Bohoslužby v červenci a srpnu

Při bohoslužbách je nutné dodržovat 3R (roušky, dezinfekci rukou, 2m rozestupy). Večeře Páně bude vysluhována z individuálních kalíšků. Aktuální vládní nařízení jsme připraveni respektovat. Věříme, že takto se nám podaří dlouhodobě udržovat bezpečné prostředí a situaci zbytečně nezhoršovat. Dodržování vládních opatření je pro nás i výrazem solidarity s těmi, které pandemie ohrožuje nejvíc i s těmi, na které nejvíc doléhají její všemožné důsledky.

koronavir

 • 4. 7. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 4. 7. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Martina Kadlecová
 • 6. 7. v 16.00 setkání Logosu v Silůvkách, bohoslužba na památku Mistra Jana Husa, potom posezení v zahradě u ohně a pohoštění
 • 11. 7. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 18. 7. v 9.00 Silůvky, káže Jiří Šimsa
 • 25. 7. v 9.00 Silůvky, káže Kateřina Rybáriková
  (f. Martina Kadlecová bude kázat v Nikolčicích a Hustopečích)
 • 1. 8. v 9.00 Silůvky, káže Petr Matuška
 • 1. 8. v 15.00 Ivančice, modlitebna CASD, V Uličce 1, káže Petr Matuška
 • 8. 8. v 9.00 Silůvky, káže Martina Kadlecová
 • 15. 8. v 9.00 Silůvky
 • 22. 8. v 9.00 Silůvky, káže Kateřina Rybáriková
 • 29. 8. v 9.00 Silůvky

zimní ovoce

Slovo na doma
krátké duchovní zamyšlení, která připravují duchovní Českobratrské církve evangelické pro celocírkevní web připravila na týden od 27. 1. 2021 Martina Kadlecová https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/

Rozloučení se Svatoplukem Karáskem
se konalo v sobotu 23. ledna 2021 v evangelickém kostele u Salvátora v Praze. Celé rozloučení můžete shlédnout zde, je to velký zážitek. https://www.youtube.com/watch?v=KnYFycXYaes

varhaník v Silůvkách

„Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.“

Noc kostelů 2021

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.–25. ledna 2021

začalo na podzim 2019 připravovat ekumenické společenství sester různého vyznání, jazyků, národností a věku v klášteře v Grandchamp u Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku. Vznikl ve 30. letech 20. století a vzájemně se inspirují a ekumenickou komunitou v Taizé. Ve světě stresu, rychlosti a hluku nabízejí místo klidu a ticha, k modlitbě, k práci, k soustředění se na Boha a jeho slovo. Tím, že se přibližujeme k Bohu, přibližujeme se i k druhým lidem a k sobě. Nalézáme smysl a uzdravení.

Letošní téma je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ J 15,5–9

Vánoční video 2020

Vjezd do farní zahrady

Vjezd do farní zahrady je dílem dodavatelsky a dílem svépomocí nově a krásně vydlážděn. Děkujeme Cukrovi a Čertovi, že nám darovali kamenné kostky. Petr a Peťko se dlaždičskému řemeslu přiučili od dlaždičů, kteří zrovna dláždili přes ulici. Taky rozumovali o tom, proč se říká „sprostý jako dlaždič“. Když se pak oběma podařilo klepnout se kladivem do prstu – pochopili…

dláždění příjezdové cesty u fary Silůvky

Noc kostelů 2020

kapela MRTVEJ

Program noci kostelů

17.00–18.30 Koncert: Miloš Rejchrt, klavír (Berani); Rostislav Tvrdík, basa (Svatopluk); Tomáš Molnár, zpěv (Augenblick). Říkají si „MRTVEJ“. Evangelické písně tak, že vás to asi dostane, v podání nepřehlédnutelných osobností českobratrské scény evangelické.

noc kostelů 2020

18.30–23.00 zapálení ohně, opékání špekáčků a placek na pícce „rocket stove“

Popelka nazaretská

hudebně-recitační pásmo o životě Ježíše Krista

Popelka nazaretská

Evangelický kostel v Silůvkách, neděle 10. 11. 2019 v 16.00.

Koncert NOON Q

v neděli 20. 10. 2019 v 17.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.
Hana Bílková – 1. housle, Vendula Boštíková – 2. housle, Michal Uhříček – viola, Daniel Dobšík – violoncello
Program: Takzvaný „Lovecký“ kvartet Wolfganga Amadea Mozarta a 8. kvartet ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče, věnovaný obětem fašismu a války.

Koncert NOON Q

 

Syndikovat obsah

Zpět na začátek